Województwo Małopolskie

Okręg nr 2
Powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki

1. PAPIEŻ Stanisław
2. STACHOWICZ Kamil
3. KORCZAK Janusz Krzysztof
4. PTAK Maria Stanisława
5. GRODECKI Jan Paweł
6. DOBOSZ Anna Ewelina
7. JANKOSZ Danuta Bronisława
8. KRUPA Michał Jacek

Okręg nr 3
m. Kraków

1. WILCZYŃSKI Bartosz
2. MONTICELLI Krzysztof
3. PIETRZAK-GÓRECKA Grażyna Ewa
4. BARTOSZ Alicja Elżbieta
5. MŁYNARCZYK Tomasz Krzysztof
6. FIRMUGA-ŚWIĘTY Grażyna
7. KĘPSKI Krzysztof Henryk
8. LECHWAR Sebastian Jakub
9. KAMECZURA Agnieszka
10. PTAŚNIK Paweł Krzysztof

Okręg nr 4
Powiaty: wadowicki, myslenicki, suski, nowotarski, tatrzański

1. ADAMCZAK Tadeusz Jan
2. BASTER Łukasz Krzysztof
3. TOMASZCZUK Mateusz Krzysztof
4. ZIELIŃSKA Beata Elżbieta
5. ARMATYS Dominika Anna

Okręg nr 6
Powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz

1. GŁĄB Rafał Grzegorz
2. LACHNER Krystian Wojciech
3. KOTOWICZ Natalia Magdalena
4. GĄSIOR Wiesława
5. RUTKA Waldemar Janusz
6. RUTKA Małgorzata Maria
7. KOZIOŁ Wojciech Paweł
8. KUREK Janusz Marcin