Województwo Opolskie

Okręg nr 1
Miasto Opole, pow. opolski

1. SZKARUPSKI Daniel
2. BARTNIK Jacek Bernard
3. GRELA Danuta Urszula
4. WALCZAK Jacek
5. BARTNIK Monika Anna

Okręg nr 2
Pow. kluczborski, pow. namysłowski, pow. oleski

1. KULCZAK Anna Irena
2. SCHMIDT Maria Elżbieta
3. PAWLAK Bartosz Izaak
4. KOSTYRKA Andrzej Władysław
5. ROMANIUK Maria

Okręg nr 3
Pow. kędzierzyńsko-kozielski, pow. strzelecki

1. SOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna
2. JANICKI Józef
3. MARCISZ Henryka Zdzisława
4. KAMIŃSKA Regina
5. GÓRNY Jarosław

Okręg nr 4
Pow. głubczycki, pow. krapkowicki. pow. prudnicki

1. ŻOŁEK Julia Maria
2. WOJNAR Genowefa
3. STANKIEWICZ Antoni
4. PUK Bartosz Adam
5. KOWARA Bartosz Marek

Okręg nr 5
Pow. brzeski, pow. Nyski

1. MALIŃSKI Michał Jan
2. DZIĘGIELEWSKI Zbigniew Henryk
3. CZAPKOWSKI Dariusz Ludwik
4. WILSKA Anna
5. WĘGRZYN Izabela Dominika