Województwo Warmińsko-Mazurskie

Okręg nr 1
Miasto Olsztyn, powiat olsztyński

1. LISIECKI Piotr Cezary
2. WYSOCKA Emilia Anna
3. KOHLER Marcin Paweł
4. GRUSZCZYŃSKI Wojciech Bartłomiej
5. FIEDOROWICZ-SZATKOWSKA Elwira
6. WOJCIECHOWSKA Katarzyna
7. IDZIAK Joanna Katarzyna

Okręg nr 2
Powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki

1. TULWIŃSKI Łukasz
2. ŁOŻYŃSKI Krystian Maciej
3. SĘKOWSKA Magdalena
4. ZENOWICZ Marika
5. WIŚNIEWSKA Izabela Lidia
6. MACIEJEWSKI Przemysław
7. ZIELIŃSKI Dariusz

Okręg nr 3
Miasto Elbląg, powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski

1. ŻUKOWSKI Bogdan Artur
2. RUKSZTEŁŁO Mirela Katarzyna
3. MIELNIK Kamila
4. MAZUROWSKA Magdalena Joanna
5. DRĘŻEK Mateusz
6. KOZŁOWSKA Marta
7. HORNICKI Krzysztof Roman

Okręg nr 4
Powiaty: ełcki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski

1. WYSOCKI Kacper Jan
2. BUKOWSKI Dawid
3. BŁAŻEJAK-GRABOWSKA Justyna
4. ŻUKOWSKA Elżbieta Małgorzata
5. WASILEWSKI Tomasz
6. MRÓWCZYŃSKI Artur
7. GALICKA Ewa

Okręg nr 5
Powiaty: giżycki, mrągowski, nidzicki, piski, szczycieński

1. ZIELIŃSKA Justyna
2. SADKOWSKI Arkadiusz Mateusz
3. NOSOWICZ Adam
4. BUKOWSKA Barbara
5. EJDYS Kamil
6. WIECZOREK Patrycja
7. KULIK Jarosław Piotr
8. MARKOWSKA Katarzyna Agnieszka