Województwo Lubelskie

1. Aktywne przeciwdziałanie dalszemu zanieczyszczaniu powietrza

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie województwa lubelskiego z zakładów szczególnie uciążliwych to bardzo ważna kwestia dla Ruchu Narodowego. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja pochodząca z działalności przemysłowej, komunikacji oraz sektora bytowego. Problemem dotyczącym jakości powietrza w województwie jest m.in. przekraczanie standardu dla pyłu PM10. Dotyczy to każdego większego miasta w województwie lubelskim.
Jako Ruch Narodowy proponujemy odpowiednie rozwiązania, dzięki którym stopniowo będziemy zmniejszać emisję zanieczyszczeń do powietrza. Są to m.in. kary dla dużych zakładów przemysłowych, które nie będą przestrzegać przepisów prawa dotyczących emisji zanieczyszczeń, i zachęcanie kierowców do częstszego korzystania z ekologicznej komunikacji miejskiej.

2. Pomoc w zwiększaniu rentowności małych gospodarstw rolnych

Małe gospodarstwa rolne w naszym województwie są na etapie stopniowego wymierania. Systematycznie wypierane są przez duże przedsiębiorstwa rolnicze. Są mało konkurencyjne, a w efekcie czego upadają. Dodatkowo nadmierny import produktów rolnych z zagranicy przez obecne
i poprzednie władze państwowe sprawia, że małe przedsiębiorstwa nie są w stanie z zyskiem sprzedawać swoich towarów.
Jako Ruch Narodowy zawsze staliśmy po stronie polskiego rolnika. Proponujemy rozwiązania, które sprawią, że rentowność małych przedsiębiorstw rolniczych będzie systematycznie się zwiększała, a rolnik nie będzie obawiał się o swoją przyszłość. Postulujemy między innymi wspieranie rolników
i hodowców w zwiększaniu konkurencyjności swoich przedsiębiorstw, przez zapewnienie im dostępu do odpowiednich szkoleń zawodowych i  praktycznych.

3. Klub Malucha oraz Klub Seniora w każdym powiecie

Kluby Malucha oraz Seniora to kolejny punkt w programie Ruchu Narodowego dla województwa lubelskiego. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż w wielu rodzinach osoby w wieku produkcyjnym nie mogą podjąć pracy zarobkowej, gdyż musza zajmować się swoimi najmłodszymi dziećmi lub osobami
starszymi. Uważamy, że rozwiązaniem jest tworzenie w powiatach punktów dziennych zapewniających opiekę dla małych dzieci oraz osób starszych.
Będzie to korzystne dla mieszkańców województwa ze wszystkich pokoleń. Ośrodki takie powinny znaleźć się w każdym powiecie, w którym nie ma żłobków oraz dziennych ośrodków opieki dla osób starszych.

4. Dofinansowanie dla najuboższych do instalacji fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne już same w sobie są opłacalnym rozwiązaniem, umożliwiającym efektywne pozyskiwanie energii słonecznej. Możliwość uzyskania dotacji na ich montaż sprawia jednak, że zasilanie urządzeń w domu czy firmie przy pomocy prądu z energii słonecznej jest jeszcze korzystniejsze. Jednakże dla wielu gospodarstw zaciągnięcie pożyczki w celu instalacji takich paneli jest niemożliwe.
Uważamy, iż dofinansowanie pokrywające zakup oraz instalację paneli powinno być zapewniane przez władze samorządowe dla osób, których dochody na członka rodziny są bardzo niskie – takich gospodarstw jest w województwie lubelskim nadal bardzo wiele.

5. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych i wiejskich

Wiele dróg powiatowych oraz wiejskich w naszym województwie jest źle oświetlonych oraz oznakowanych. To zaniedbanie przyczynia się do wielu wypadków oraz ofiar śmiertelnych na drogach.
Do użytku należy wprowadzić latarnie solarne oraz przejścia z czujnikami ruchu – tańsze w eksploatacji, a przy tym bardzo wydajne, nie wstrzymują płynności ruchu na drogach lokalnych, a zapewniają bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników.