Województwo Mazowieckie

Województwo mazowieckie jest największym i najbogatszym województwem w Polsce. Niestety jest też regionem, gdzie wyraźnie widać różnice w rozwoju pomiędzy centralnym punktem, jakim jest Stolica i resztą województwa. Z pewnością zmniejszenie tych różnic jest jednym z podstawowych zadań mazowieckich władz samorządowych. Chcemy, by zwiększanie poziomu życia i udział w rozwoju były obecne nie tylko w Warszawie.

1. Transport

Mazowsze jest województwem o wysokim wskaźniku mobilności jego mieszkańców, jak również centrum handlu, dlatego właśnie modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej oraz wsparcie transportu publicznego jest zadaniem priorytetowym w celu utrzymania dalszego stabilnego rozwoju regionu.

Postulowane przez nas inwestycje w infrastrukturę drogową to:

  • Zapewnienie finansowania dla dróg ekspresowych S7 i S12 przez Radom
  • Nadzór nad terminową rozbudową autostrady A2 i doprowadzenie jej do Mińska Mazowieckiego, Siedlec i wschodniej części województwa
  • Budowa obwodnicy Płocka oraz mostu przez Wisłę w Płocku dostosowanego do transportu niebezpiecznych produktów naftowych
  • Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny przez Radom, Szydłowiec i Kielce
  • Bezpośrednie połączenie kolejowe z Radomia nad do północnej części kraju – Trójmiasta i miejscowości nadmorskich
  • Budowa bezpośredniego połączenia kolejowego między Płockiem i Warszawą
  • Doprowadzenie SKM do Mińska Mazowieckiego
  • Przyspieszenie rozbudowy warszawskiej II linii metra, a w dalszej kolejności – budowa III i IV linii metra w Warszawie
  • Zachowanie Lotniska Chopina dla lotów pasażerskich i sprzeciw wobec planów likwidacji tego lotniska
  • Kalkulacja zasadności budowy Centralnego Portu Lotniczego pod Baranowem i, co za tym idzie, podjęcie ostatecznej decyzji o przyszłości lotniska w Radomiu

2. Inwestycje regionalne

Aby zapewnić wysoki poziom życia i usług mieszkańcom Mazowsza potrzebne będą dobrze przemyślane inwestycje w infrastrukturę oraz dobrze  organizowane i zarządzane wsparcie dla lokalnych biznesów. Dzięki takim działaniom nasze województwo stanie się atrakcyjnym miejscem nie tylko dla zagranicznych korporacji ale, co ważniejsze, dla Polskiego przedsiębiorcy, jak również poprawi jakość życia mieszkańców.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu niezależności energetycznej będziemy mobilizowali władze miast do inwestowanie w odnawialne źródła energii takie jak geotermia oraz panele fotowoltaiczne – oczywiście wszystko to po uprzednim sprawdzeniu możliwości instalacyjnych oraz potwierdzeniu opłacalności takich inwestycji.

Będzie zabiegać o poprawę jakości świadczonych usług medycznych w Płocku poprzez budowę nowego szpitala powiatowego.

Ważnym zadaniem samorządu jest też wspieranie nowych biznesów i mniejszych przedsiębiorców przez odpowiednio przygotowaną pomoc finansową i prawną. Ważnym elementem wspierania regionalnej gospodarki jest tworzenie w centrach większych miast odpowiednio przystosowanych i regulowanych targowisk dla najmniejszych przedsiębiorców i drobnych lokalnych handlarzy, na których będą mogli bezpiecznie handlować i prezentować swoje wyroby.

Należy wspierać także inicjatywy budowania na potrzeby lokalne zakładów przetwórstwa i produkcji takich jak zakłady mięsne czy mleczarskie. Nieodpowiedzialna polityka kolejnych rządów doprowadziła do upadku i sprzedaży podobnych zakładów, mimo iż zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania stale rośnie.

3. Programy pomocy i miejsca integracji społecznej

W województwie pragniemy zadbać o podstawowe potrzeby mieszkańców zwiększające komfort życia rodzin z dziećmi, osób starszych i młodzieży. Będziemy opracowywać i wdrażać programy pomocy, jak również inwestować w już istniejące oraz budować nowe placówki pomocy mieszkańcom.

Dla naszych seniorów chcemy zwiększyć zaangażowanie ze strony województwa, zapewniając im lepszy i odpowiednio przystosowany transport jak i zwiększoną opiekę medyczną. Dodatkowo będziemy organizować kampanię informacyjną oraz pomoc prawną w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed oszustami finansowymi.

Planujemy zwiększyć wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz samotnych rodziców zapewniając im lepszy dostęp do opiekunów dziennych. Chcemy też przeznaczyć dodatkowe finanse na przygotowanie i rozbudowę żłobków i przedszkoli w celu zapewnienia większej ilości miejsc.

Potrzebna jest także budowa miejsc sprzyjających aktywności młodzieży. Szczególnie na nowych, zamkniętych osiedlach brakuje miejsc do uprawiania sportu przez nastolatków i innych aktywności towarzyskich. Umacnia to tendencję do spędzania przez młodzież czasu w domu i w towarzystwie
wyłącznie elektronicznych gadżetów.

4. Promocja kultury i dziedzictwa narodowego

Będziemy dbać o nasze dziedzictwo narodowe inwestując w przyjazne dla wszystkich grup wiekowych miejsca promujące kulturę i historię Polską. Zamierzamy wspierać i promować artystów, działaczy, oraz grupy promujące postawy patriotyczne.

Postulujemy dalsze promowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych i innych przedstawicielach opozycji antykomunistycznej – m.in. poprzez wspieranie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej w Warszawie i organizowanie wydarzeń poświęconych tej tematyce. Duże
zainteresowanie tą tematyką jest pozytywnym zjawiskiem sprzyjających edukacji historycznej dzieci i dorosłych, które należy zdecydowanie popierać.

Warto docenić również warszawskie tradycje motoryzacyjne. Tu powstawały Syreny, Warszawy, Fiaty, Polonezy i kilka modeli Daewoo. Filia Muzeum Techniki na ul. Filtrowej, która była namiastką muzeum motoryzacji od kilku lat już jest zlikwidowana, a samo Muzeum Techniki (obecnie Narodowe Muzeum Techniki) jest w reorganizacji i jeszcze przez dłuższy czas nie będzie otwarte dla publiczności – zresztą i tak nie będzie tam miejsca na przyzwoitą ekspozycję samochodów.
Tymczasem zainteresowanie historią motoryzacji jest duże i stale się zwiększa o czym świadczą takie imprezy jak Autonostalgia, czy Oldtimer Warsaw Show, które co roku biją rekordy popularności, a liczba odwiedzających liczona jest w dziesiątkach tysięcy osób. W związku z tym postulujemy stworzenie w Warszawie Muzeum Motoryzacji – umieszczone w miejscu o odpowiednio dużej powierzchni (takim miejscem mogłyby być np. tereny po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu. Muzeum powinno być przy tym nie tylko ekspozycją, ale też ośrodkiem życia kulturalnego i centrum różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez miłośników motoryzacji.

5. Finanse i administracja

Aby spełnić wszystkie nasze postulaty należy odpowiednio przygotować reformę finansową oraz administracyjną na szczeblach lokalnych, kończąc wreszcie z ciągłym zadłużaniem oraz nieprzemyślanym wydawaniem pieniędzy na nietrafione inwestycje.

Postulujemy zmniejszenie liczby urzędników w warszawskim ratuszu i w dzielnicach. Warszawa od lat jest miastem o nadmiernie rozbudowanej biurokracji na każdym szczeblu, przewyższającej potrzeby miasta.

Ważną i pilną sprawą jest przywrócenie miastu domów i działek ukradzionych w wyniku oszukańczej reprywatyzacji.

6. Imigracja

Mazowsze jest województwem, które przoduje w niechlubnym rankingu przyjmowania imigrantów ze wschodu Europy, jak również z Azji i Afryki. W największym stopniu zmiany struktury społecznej są widoczne w stolicy. Zaniżanie wynagrodzeń i odbieranie miejsc pracy przez obcokrajowców jest
realnym problemem dla polskiego rynku pracy. Jest to problem ogólnopolski, jednak Mazowsze musi w pierwszej kolejności zakończyć tę nieroztropną politykę.
Dlatego niezbędne będzie motywowanie instytucji państwowych do skuteczniejszego zwalczania nielegalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, jak i ograniczenie migracji zewnętrznej na teren województwa.