Województwo Pomorskie

Województwo Pomorskie uchodzi za jeden z najbogatszych i najprężniej rozwijających się regionów Polski.
Nie oznacza to jednak, że nasze  województwo nie ma swoich problemów. Możemy zaobserwować wiele nierówności pomiędzy „bogatą” aglomeracją Trójmiasta, a tak zwaną „prowincją”. To region dysproporcji i kontrastów. Możemy tu spotkać wojujących wielkomiejskich liberałów, jak i zwróconych ku tradycji, rodzinie i religii Kaszubów i Kociewiaków. Te tak różne w swojej powierzchownej mentalności grupy łączy jednak fakt zamieszkania i współdzielenia pięknego Pomorza.
Trójmiasto będąc głównym środkiem ciężkości w regionie, zarówno w sferze gospodarczej jak i kulturalnej, niejako wysysa siły witalne z reszty regionu. Jako Ruch Narodowy proponujemy harmonijny rozwój województwa i wyrównanie szans w rozwoju dla każdego mieszkańca. Nie można tego  osiągnąć bez wysiłku. Chcemy uwolnić przedsiębiorczość i opiekuńczość wrodzoną w ludność tego regionu. Aby tego dokonać proponujemy wdrożenie szerokiego programu.

1. Uwolnijmy przedsiębiorczość Pomorzan

Proponujemy stworzenie Pomorskiego Programu Przedsiębiorczej Pomocy Społecznej. W ramach tej inicjatywy skupimy się na kilku wrażliwych obszarach działalności każdego człowieka.
Według prognoz GUS, w Województwie Pomorskim do roku 2035, na 100 osób pracujących przypadnie aż 45 osób w wieku poprodukcyjnym oraz około 30 osób w wieku przedprodukcyjnym. Prognozy te mówią jasno, że Województwo Pomorskie starzeje się. Aby odwrócić ten trend, a jednocześnie sprostać wyzwaniu zaspokajania potrzeb społeczeństwa, w którym średnia wieku rośnie, będziemy rozwijać i wspomagać rozwój domów spokojnej starości, punktów przedszkolnych i żłobków przez osoby prywatne. Punkty te powinny być tanie i spełniać podstawowe potrzeby osób starszych, jak i tych najmłodszych.
Stawiamy zatem na:

 • Dofinansowanie i wsparcie rozwoju oraz przekazanie „know how” w otwarciu własnych działalności gospodarczych zajmujących się pomocą społeczną
 • Zorganizowanie samorządowych zasobów lokalowych, w których będzie można otworzyć prywatną działalność na rzecz rozwoju domów opieki czy przedszkoli
 • Bezpośrednie wspieranie organizacyjne i finansowe takich przedsiębiorstw przez władze samorządowe
 • Dofinansowanie wybranych kierunków szkół zawodowych. Komisja Nauki i Edukacji będzie dotować rozwój szkół kształcących w zawodach wytwórczych, dotyczących przemysłu i rzemiosła
 • Współpracę szkół zawodowych, uczelni wyższych, firm na terenie województwa pomorskiego oparta na stypendiach dla najzdolniejszych uczniów, wakacyjnych staży oraz poznawania specyfiki pracy w danym zawodzie
 • Nowoczesne technologie w MDK. Kursy, warsztaty adaptację technologii w kulturze i sztuce – dofinansowanie do rozwoju kursów warsztatowych w MDK i Parkach Technologicznych – kursy z IT, przedsiębiorczości, zarządzania
 • Wsparcie wytwórstwa rzemieślniczego i zaawansowanego technologicznie w „Polsce Powiatowej” – będziemy pracować na rzecz tworzenia specjalnych pakietów pomocowych dla mikro przedsiębiorstw i Spółdzielni Socjalnych w miejscowościach poniżej 75 000 mieszkańców, stworzymy preferencyjne warunki wynajmu lokali od samorządu Województwa Pomorskiego, wspierane będzie również doradztwo w zakresie prowadzenia działalności. Wypracujemy model otwartych pracowni i biur współdzielonych w małych miejscowościach
 • Organizację Wojewódzkich Targów Produktów Pomorza oraz konkursów na Pomorski Produkt Roku
 • Pomoc przy kooperacji sąsiedzkiej – Pomorze jako województwo turystyczne potrzebuje mieszkańców współpracujących na różnych poziomach i w różnych obszarach, aby przyciągnąć do nas turystów

2. Zadbajmy o transport

Pomimo szeroko otrąbionego sukcesu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wiele obszarów naszego województwa nie ma możliwości rozwoju ze względu na zapomnienie przez aktualnych włodarzy Pomorza. Modelowo będziemy dążyć do stworzenia sieci komunikacyjnej, dzięki której przeciętny mieszkaniec będzie w stanie dostać się do Gdańska z każdego miasta powiatowego w czasie nie przekraczającym 90 minut.
Publiczny transport to wartość, którą trudno uznać za w 100% rentowną, jeśli spojrzeć na to partykularnie. Warto pamiętać jednak o pozytywnych skutkach rozwoju transportu zbiorowego. Są to przede wszystkim możliwości pracy w każdym rejonie bez potrzeby migracji; transport pomaga również w spotkaniach, a co za tym idzie – w wymianie myśli i idei. Te z kolei przyczyniają się do harmonijnego rozwoju ludzi i całych społeczności. Będziemy zatem stawiać na rozwój komunikacji między powiatami.
W obszarze transportu kolejowego postulujemy:

 • Zwiększenie liczby połączeń kolejowych na trasach: Chojnice – Kościerzyna, Chojnice –Szczecinek
 • Nowe połączenie: Kościerzyna – Czersk (przygotowanie Kościerzyny do roli węzłowej, jaką będzie pełniła po remoncie węglówki)
 • Domknięcie systemów kolejowych w województwie na trasach: Kartuzy – Sierakowice -Lębork; Lipusz – Bytów – Korzybie
 • Opracowanie studium wykonalności połączenia SKM do Władysławowa (2 tory + elektryfikacja), co wpłynie na bardziej dynamiczny rozwój północnej części województwa
 • Utworzenie połączenia SKM do Gdyni Oksywia oraz wariant do Gdyni Pogórze Górne
 • Reaktywację trasy Pruszcz Gdański – Kolbudy – Stara Piła – Gdańsk Lotnisko oraz dobudowę nowych przystanków: Leźno, Gdańsk Kokoszki (wpięcie w istniejące linie PKM)
 • Przywrócenie SKM na trasie Pruszcz Gdański – Słupsk

W obszarze transportu drogowego postulujemy:

 • Dofinansowanie do stworzenia nowych połączeń autobusów, by zwiększyć ich częstotliwość w rejonach niepołączonych z resztą województwa: Bytów – Kościerzyna, Słupsk – Człuchów, Sztum – Tczew, Lębork – Kościerzyna, Słupsk – Kościerzyna – Kartuzy. Proponujemy kooperację samorządu z prywatnymi przedsiębiorcami tj. system dotacji i pożyczek na rzecz zakupu potrzebnego taboru i szkoleń dla chętnych przedsiębiorców
 • Dofinansowanie do szkolnych busów dla gmin, by ucząca się młodzież w komfortowych warunkach mogła docierać z domu na uczelnie
 • Wyremontowanie drogi S6 łączącej Województwo Pomorskie z Zachodniopomorskim
 • Wywarcie nacisku na władze gminy, by skłonić je do budowy parkingów przed centrami miast – tak aby by auta zostawały w wyznaczonych miejscach na obrzeżach i nie generowały nadmiernego ruchu w centrach
 • Odbudowę zaniedbanych dworców autobusowych, które będą miejscami Park&Drive dla podróżnych oraz punktami informacyjnymi
 • Zadbanie o środowisko – bądźmy liderem w elektrycznych busach przewożących ludzi na krótkich trasach
 • Opracowanie czytelnej strony internetowej dla podróżnych, gdzie będzie dostępny rozkład jazdy wraz z możliwością zakupu biletu
 • Wspieranie gmin w remontach dróg, by były równe i bezpieczne dla ich użytkowników

W obszarze transportu wodnego postulujemy:

 • Wykorzystajmy rzekę Wisłę, by była żeglowna i spławna w przesyle towarów, oraz jako miejsce rekreacji i uprawiania sportów wodnych
 • Odbudowę zaniedbanych szlaków wodnych
 • Kooperację miast rzecznych na rzecz transportu towarów, jak również rozwijania aktywnej turystyki wodnej (vide Pętla Żuławska)
 • Wsparcie samorządu dla tworzenia i rozwoju małych stoczni jachtowych
 • Promowanie ochrony środowiska poprzez dbanie o nasze szlaki wodne i linię brzegową

W obszarze transportu lotniczego postulujemy:

 • Dbanie o harmonijny rozwój lotniska w Gdańsku oraz całej logistyki wokół lotniska tj. stworzenie możliwości sprawnego dojazdu różnymi środkami transportu
 • Dbanie o lotniska sportowe
 • Zabieganie u zagranicznych partnerów na rzecz otwierania połączeń lotniczych z Gdańskiem

Transport to nie tylko wymienione wyżej obszary, ale również przesył za pomocą rurociągów, linii wysokiego napięcia czy w przemyśle taśmociągów. Województwo pomorskie od paru lat zmaga się z nagłymi i intensywnymi zmianami pogody. Dlatego mając w pamięci potężne wichury, które w niektórych częściach województwa niszczyły linie wysokiego napięcia proponujemy rozwiązanie droższe, ale bezpieczniejsze dla mieszkańców tych rejonów – postulujemy przesył w podziemnych liniach na długich odcinkach. Takie rozwiązanie wpłynie też na poprawę krajobrazu.

3. Jawność wydatków

Wiele słyszy się o aferach korupcyjnych i złym wydatkowaniu pieniędzy na Pomorzu; niechlubnym przykładem może być stolica naszego województwa. Naszym celem jest wprowadzenie transparentności i jawności wydatków zatem proponujemy:

 • Utworzenie portalu internetowego pomorskiewydatki.gov.pl, który zapewni nam jawność posiedzeń Samorządu Wojewódzkiego wraz z nagraniami każdego posiedzenia, będą tam publikowane również obligatoryjne sprawozdania z pracy Radnych Sejmiku Wojewódzkiego.
  Prowadzona będzie także przejrzysta Mapa Wydatków Województwa. Dzisiejsze sprawozdania znajdujące się w BIP są nieczytelne dla przeciętnego odbiorcy
 •  Wojewódzki Budżet Obywatelski – na kwotę 50 000 000 zł
 • Publikowanie w Internecie stenogramów z posiedzeń organów władzy samorządowej
 • Wprowadzenie zakazu jednoczesnej pracy w samorządzie i w firmach, które realizują zamówienia dla sektora państwowego
 • Aktywizację komisje międzywojewódzkich, które jak dotąd istnieją głównie „na papierze”

4. Lokalny patriotyzm gospodarczy

Estetyczna przestrzeń miejska i ograniczenie reklam wielkoformatowych powinno być jednym z założeń budowania planów zagospodarowania przestrzennego całego województwa. Warto jednak pamiętać również o preferencjach zakupowych aktualnych mieszkańców Pomorza – wielu z nich
z wygody woli robić zakupy w centrach handlowych, przez co upadają lokalni przedsiębiorcy. Nie pozwólmy na to.
Jako Ruch Narodowy będziemy zabiegać o regulację rynku centrów handlowych, poprzez m.in. ograniczenia prawne w tworzeniu nowych centrów handlowych w miastach; wymóg tworzenia przy centrach handlowych powierzchni dla targowisk i punktów usługowych dla rzemieślników;
wspieranie polskiego kapitału w centrach handlowych. Postulujemy rozwój małej przedsiębiorczości w centrach handlowych i na targowiskach.

5. Ochrona środowiska 

Dbanie o środowisko naturalne to nie tylko górnolotne hasła, ale codzienne małe czynności, które pomagają dbać o środowisko. Dlatego Ruch Narodowy postuluje dbanie o środowisko. Władze samorządowe powinny propagować u mieszkańców zachowania pro-środowiskowe, które sprzyjają zachowaniu czystej, zdrowej okolicy, w której rozwija się fauna i flora. Czyste środowisko to zdrowi mieszkańcy.

6. Turystyka

Ze wszystkich sił należy wspierać rodzimą turystykę. Województwo Pomorskie to piękne wybrzeże, a także lasy i pojezierza. Zachowajmy charakter takich terenów jak Pojezierze Kaszubskie, Wybrzeże i Zatoka Pucka. Zainteresujmy turystów także wschodnimi terenami województwa, takimi jak Żuławy Wiślane.
Plany zagospodarowania przestrzennego w województwie powinny jasno wytyczać kierunki i obszary objęte ochroną. Ruch Narodowy od początku swego istnienia mówi o poznawaniu kraju po przez aktywną turystykę i odkrywaniu nowych miejsc, pamiętając o szacunku dla przyrody. Dlatego naszymi postulatami są:

 • Dbanie o obszary chronione tj. parki krajobrazowe, narodowe czy obszary Natura 2000
 • Wspieranie agroturystyki, drobnych hotelarzy czy przedsiębiorców , którzy chcą przyjmować turystów z kraju i ze świata
 • Pomoc dla gmin przy budowaniu bazy do aktywnego wypoczynku
 • Budowa i renowacja istniejących szlaków rowerowych
 • Współpraca z Lasami Państwowymi przy tworzeniu i rozwijaniu miejsc do wypoczynku
 • Restauracja miejsc pamięci, by turyści mogli poznać historię regionu – w tym m.in. umieszczanie tablic pamiątkowych w tłumaczeniu na inne języki
 • Otwarcie się na morze i turystykę morską. Promowanie Pomorza w Skandynawii jako miejsca idealnego na wypoczynek
 • Wprowadzenie Biletu Turysty, ułatwiającego podróż komunikacją, zakup biletów do muzeów i atrakcji turystycznych
 • Promocja regionalizmu i produktów regionalnych