Województwo Zachodniopomorskie

1. Infrastruktura drogowa i kolejowa

Rozwój gospodarczy województwa nie będzie możliwy bez poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej. Województwo zachodniopomorskie od lat nie może doczekać się zbudowania trasy S6, która ma połączyć Szczecin i wiele innych miejscowości z autostradą A1, a za jej pośrednictwem – z resztą kraju. Wywarcie przez władze samorządowe odpowiedniej presji na przyspieszenie budowy S6 powinno być jednym z absolutnych priorytetów naszej polityki samorządowej.
Innym przykładem wieloletnich zaniedbań jest budowa dawno oczekiwanego tunelu w Świnoujściu, który ma wreszcie połączyć z lądem wyspy Uznam i Wolin. Mimo że budowę zapowiedziano już ponad 10 lat temu, do dziś nie zaczęły się prace.
Z kolei droga S3 na swoim północnym odcinku jest dalece niewystarczająca do potrzeb województwa. Planowane budowy tunelu oraz portu kontenerowego w Świnoujściu będą siłą rzeczy wiązać się z dużym obciążeniem dla tej drogi. Spodziewane „zakorkowanie się” trasy S3 będzie w  przyszłości poważnym problemem dla mieszkańców województwa, dla przedsiębiorstw i portów lokowanych w okolicy Świnoujścia, ale też dla turystów. Przeciwdziałanie temu zagrożenia wymaga podjęcia aktywnych działań już dzisiaj.
Oprócz głównych tras powinniśmy zwrócić też uwagę na wewnętrzną sieć dróg w regionie.
W naszym województwie można znaleźć wiele miejsc, gdzie dróg jest za mało, lub gdzie ich stan techniczny jest fatalny. Ma to negatywne skutki dla bezpieczeństwa mieszkańców zachodniopomorskiego, dla
atrakcyjności turystycznej naszego regionu, a także dla naszego rozwoju gospodarczego – żaden inwestor nie stworzy zakładu pracy w miejscu, które jest źle skomunikowane z resztą regionu i kraju.
Odrębnym zagadnieniem jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej oraz zwiększenie liczby połączeń kolejowych. Intensywna rozbudowa kolei jest realizowana lub zapowiadana m.in. w związku z tworzeniem infrastruktury gazoportu w Świnoujściu oraz planowanej budowy portu kontenerowego – do władz samorządowych należy zaś zadbanie o to, by na tym rozwoju skorzystali również mieszkańcy zachodniopomorskiego. Tymczasem na przykład Police pozostają jednym z największych w Polsce miast pozbawionych jakichkolwiek osobowych połączeń kolejowych. W wielu innych miejscowościach brakuje odpowiednio częstych, szybkich lub komfortowych połączeń.

2. Rozwój gospodarczy i walka z bezrobociem

W ostatnich latach bezrobocie wyraźnie spadło na terenie całej Polski (wskutek m.in. fatalnej dla naszego państwa emigracji na Zachód), jednak w naszym regionie w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie wyższym niż średnia krajowa. Bezrobocie szczególnie dotyka powiaty w głębi województwa – położone w pewnej odległości od wybrzeża Bałtyku oraz od aglomeracji szczecińskiej.
Pokonanie problemu bezrobocia oraz przyciągnięcie z powrotem tych Polaków, którzy zmuszeni byli wyjechać za pracą na Zachód, wymaga stworzenia odpowiedniej liczby miejsc pracy w naszym województwie. Władze samorządowe muszą stworzyć odpowiednią infrastrukturę (m.in. transportową), dzięki której prowadzenie dużych zakładów pracy w naszym województwie stanie się ponownie opłacalne. Niezbędne jest także prowadzenie aktywnej polityki pozyskiwania inwestorów i zachęcanie przedsiębiorców do lokowania swoich siedzib w naszym województwie.
Istnieje szereg branż, w których nasz region ma odwieczny potencjał, a samorząd posiada odpowiednie narzędzia do stymulowania ich rozwoju. W szczególności można tu wymienić przemysł stoczniowy oraz rybołówstwo i przemysł przetwórstwa rybnego.

3. Właściwa polityka imigracyjna

Podobnie jak w reszcie Polski, masowa imigracja ze wschodu jest dla naszego województwa rosnącym problemem. Oficjalne statystyki podają, że na terenie zachodniopomorskiego legalnie pracuje ponad 60 000 Ukraińców – natomiast nieoficjalnie szacuje się, że nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców może być nawet trzykrotnie więcej. Jest to problem dla zachodniopomorskiej gospodarki i nieuczciwa konkurencja dla pracowników z naszego województwa. Tymczasem liczba prowadzonych kontroli w zakresie legalności pracy i pobytu jest symboliczna…
Władze samorządowe powinny wywrzeć presję na prowadzenie większej liczby kontroli, a także zmusić powiatowe urzędy pracy do lepszego monitorowania potrzeb lokalnych rynków pracy – tak, by zezwolenia na pracę dla Ukraińców nie były wydawane w sposób automatyczny, lecz rzeczywiście tylko w sytuacjach, gdy w danym powiecie nie ma Polaków zdolnych do wykonywania określonej pracy.
Niekontrolowana imigracja oznacza także mniejsze bezpieczeństwo dla mieszkańców naszego województwa. Informacje przekazywane przez służby mundurowe wskazują, że na granicy niemieckiej aktywnie działają zorganizowane grupy przestępcze wyspecjalizowane w przerzucaniu nielegalnych imigrantów do naszego zachodniego sąsiada. Władze samorządowe powinny aktywnie przeciwdziałać funkcjonowaniu takich grup i stworzyć narzędzia, dzięki którym mieszkańcy będą mogli lepiej współpracować z policją i strażą graniczną.

4. Ochrona polskiej ziemi

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że grunty w naszym województwie są masowo wykupywane przez niemieckich obywateli i firmy – pomimo wprowadzenia w ostatnich latach przepisów, które w teorii miały temu zjawisku przeciwdziałać. Władze naszego województwa powinny aktywnie zaangażować się w przeciwdziałanie temu zjawisku – zachęcać mieszkańców do wspierania działalności sądów i prokuratur, a także rozpoznawać najczęstsze praktyki omijania prawa i dzielić się tą wiedzą z właściwymi organami. Pozostanie polskiej ziemi w polskich rękach jest podstawowym warunkiem naszego dobrobytu.

5. Rozwój turystyki

Pas zachodniopomorskich miejscowości nad Morzem Bałtyckim jest tradycyjnym celem wyjazdów wakacyjnych dla wielu Polaków. Prawdziwy potencjał turystyczny województwa nie został jednak nigdy w pełni wykorzystany – nasz region jest przecież w stanie przyjąć nawet kilkakrotnie więcej turystów niż przyjmuje obecnie.
Promocję turystycznych zalet Zachodniego Pomorza powinniśmy kierować przede wszystkim do potencjalnych klientów z zagranicy. W 2017 roku odwiedziło nas około 700 000 zagranicznych turystów rocznie, czyli zaledwie 4 procent ogółu turystów-cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski.
Wyraźnie dominowali wśród nich Niemcy i Duńczycy, a więc bliscy sąsiedzi naszego województwa.
Tymczasem nasz region dysponuje atutami, które powinny przyciągać rokrocznie przyciągać rzesze turystów z całej Europy – piękne plaże i nadmorskie okolice, wysoki poziom bezpieczeństwa (zwłaszcza w porównaniu do oblężonej przez imigrantów południowej Europy), konkurencyjne ceny… Promocja naszego regionu za granicą jest od lat zaniedbywana – pora to zmienić!
Działania promocyjne należy kierować również do odpowiednich grup adresatów i działać na rzecz wydłużenia sezonu turystycznego. Obecnie turystyka funkcjonuje w naszym regionie prawie wyłącznie w okresie wakacji – a tymczasem na przykład okres jesienny jest najlepszy pod względem zdrowotnym (ilość jodu w powietrzu), co można wykorzystać dla stworzenia atrakcyjnej oferty dla turystów emerytów z Polski i z zagranicy.
Za właściwym marketingiem powinno iść oczywiście też tworzenie właściwej infrastruktury. Dotyczy to nie tylko dużych projektów budowlanych czy organizacyjnych, ale również prostych elementów takich jak kosze na śmieci, toalety czy przebieralnie na plażach.
Władze samorządowe powinny także w większym niż dotychczas stopniu wspierać mieszkańców Zachodniego Pomorza w tworzeniu obiektów turystycznych i noclegowych, a także zapewniać potrzebną wiedzę, poprzez np. organizację odpowiednich szkoleń.